Avisos legals

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini www.lagranyabravo.com pertanyen a Construccions Lagraña Bravo, S.L., amb domicili al carrer del Pi, 7 de Vulpellac (CP 17111), telèfon i fax +34 972 643 031, correu electrònic info@lagranyabravo.com i CIF B17557596.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Construccions Lagraña Bravo, S.L. o de terceres persones amb qui Construccions Lagraña Bravo, S.L. ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Construccions Lagraña Bravo, S.L. difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Construccions Lagraña Bravo, S.L. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Construccions Lagraña Bravo, S.L.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Construccions Lagraña Bravo, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a www.lagranyabravo.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Construccions Lagraña Bravo, S.L. no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

Construccions Lagraña Bravo, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. Construccions Lagraña Bravo, S.L. no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Construccions Lagraña Bravo, S.L.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Construccions Lagraña Bravo, S.L. informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament.

AUTORITZACIÓ PER ENLLAÇAR AMB WWW.LAGRAÑABRAVO.COM

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.